Recycling

De materialen die vrijkomen bij het ontmantelingsproces worden door Decom North aangeboden voor hergebruik in bestaande staat of gerecycled en als nieuwe grondstof beschikbaar gesteld. Een windturbine bestaat hoofdzakelijk uit metalen, beton en composieten.

Metalen (staal en aluminium)

Metalen zijn elementaire grondstoffen die kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Ook de metalen die in de windturbines worden gebruikt zoals staal, aluminium en koper zijn goed te recyclen. De metalen die tijdens het ontmantelingsproces vrijkomen worden door Decom North via betrouwbare recycling kanalen verwerkt.

Beton

Net als staal en aluminium kan beton herhaaldelijk worden gerecycled. Het gerecycleerde betonproduct wordt gewoonlijk vermalen tot aggregaat en kan op vele manieren worden hergebruikt, bijvoorbeeld als cementvervanging, betonnen dijken voor bescherming tegen overstromingen of als vulmiddel. Decom North organiseert deze hergebruik stromen.

Bladen

Windturbinebladen zijn onder andere gemaakt van composiet. En dat heeft een reden. Composiet heeft namelijk verschillende voordelen ten opzichte van traditionele materialen zoals staal, hout of beton. In een vloeibare vorm is composiet eenvoudig in elke gewenste vorm te gieten. Eenmaal gehard is composiet zo sterk als staal maar tegelijkertijd ook erg licht van gewicht.

Composiet maakt de bladen dus lichter en door de kracht van het materiaal kunnen de bladen ook langer worden. Deze eigenschappen zorgen voor betere prestaties, dus een hoger rendement. Hoewel de materiaalsamenstelling per bladtype en bladfabrikant kunnen verschillen, bestaan dus eigenlijk alle bladen hoofdzakelijk uit een combinatie van vezels, polymeren en harsen.

Als we ook de rest in ogenschouw nemen, bestaan windturbinebladen uit de volgende materialen:

  • Metalen, zoals stalen bouten en koperen bedrading
  • Versterkingsvezels, zoals glas, koolstof, aramide of basalt
  • Thermoharders, zoals epoxy’s, polyesters, vinylesters, polyurethaan of thermoplasten
  • Coatings, zoals polyethyleen of polyurethaan
  • Lijmen, zoals polyurethaan of epoxy’s
  • Voor extra stevigheid en stabiliteit worden ook materialen gebruikt zoals balsahout of PVC

De voordelen van composiet vormen tegelijkertijd ook het grootste nadeel van composiet. Vanwege de stijfheid is het materiaal moeilijk te recyclen. Hierdoor wordt het restafval vaak op een niet duurzame wijze verwerkt en belandt het op de vuilnisbelt of in de verbrandingsoven.

Mechanische en chemische verwerking

Thermo hardende composieten kunnen op een mechanisch en chemisch manier worden verwerkt zodat nieuwe basis grondstoffen zoals recyclaat en glas- en koolstofvezel in een vlokvorm overblijven. Deze vlokken kunnen via een verhitting- en spuitgietproces in elke gewenste vorm gebracht worden, eventueel met toevoeging van glasvezelversterkers. Zo kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Producten  die bijvoorbeeld gemaakt kunnen worden zijn pluggen, mallen, kraanmatten en beschoeiingen.

Binnen Decom North wordt deze techniek door Circular Recycling Company (CRC) uitgevoerd.

Recycling via cementindustrie

Decom North biedt ook een verwerking via co-processing in de cementindustrie. Bij deze verwerkingsmethode is de glasvezel binnen het composiet een grondstofvervanger en levert de kunststof energie door zijn calorische waarde. Het restproduct van deze verwerkingsmethode wordt binnen de cementindustrie ingezet als een alternatieve grondstof voor zand. Op deze manier worden alle componenten van het composiet dus nuttig verwerkt. De versterkende eigenschappen van de vezel worden hierbij niet benut.

 

De verwerkingsmethode voor composieten via de cementindustrie wordt binnen Decom North georganiseerd door de Nehlsen Group.