Achtergrond

Achtergrond

Binnen de windindustrie in Noord-Nederland hebben verschillende bedrijven de krachten gebundeld. Onder de naam Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) zorgen de bedrijven er samen voor dat ze makkelijker en sneller kunnen innoveren en ontwikkelen in offshore windenergie. Zie www.owic-eemshaven.nl. De focus van OWIC ligt op service en onderhoud van de windparken. Echter wordt er sinds de oprichting in 2020 ook frequent gesproken over de ontmanteling en end-of-life activiteiten van windturbines.

Vanuit deze gesprekken hebben een aantal bedrijven een business case uitgewerkt voor het ontmantelen van windturbines, zowel op land als zee, en het recyclen van de composietonderdelen. De hogescholen Windesheim en NHL Stenden zijn hierbij betrokken om de benodigde kennis en onderzoek te leveren.

De business case richt zich op de Eemshaven als centrale haven voor de ontmantelingsactiviteiten van offshore windparken. De Eemshaven is namelijk al een goede uitvalsbasis gebleken voor het plaatsen van offshore windturbines boven de Waddeneilanden en de Noordzee. De bouw van verschillende nieuwe offshore windparken zijn vanuit de Eemshaven gecoördineerd, alsmede de onderhoudsactiviteiten. De haven is goed gepositioneerd, heeft ook de benodigde infrastructuur en logistieke dienstverleners om een ontmantelingsproces te faciliteren.

De business case is uitgevoerd onder de naam Decom North en ging uit van een integrale aanpak, gebaseerd op regelgeving, kosten en opbrengsten binnen elke schakel en afstemming van logistiek en technologie. De activiteiten vonden plaats onder de regie van Chemport Europe.

Het positieve resultaat van de business case is in 2022 omgezet naar definitieve samenwerking.