Sloopwerkzaamheden & afvalscheiding

De sloopwerkzaamheden en afvalscheiding bij windturbines op het land worden uitgevoerd door specialistische dienstverleners Beelen en Nehlsen Group. De afvalscheiding voor de ontmanteling van offshore turbines wordt binnen de Eemshaven door afvalspecialist Bek & Verburg georganiseerd.

De primaire taak van het sloopbedrijf is het slopen en verwerken van de toren, nacelle, fundatie en kabelwerken. Naast de sloop- en verkleiningsactiviteiten zal ook de verdere verwerking bij de lokale recyclingbedrijven georganiseerd worden.

Afhankelijk van de wensen van de eigenaar, regelgeving en de lokale situatie, kunnen de bladen ter plekke verkleind worden naar afmetingen die regulier transport mogelijk maakt. Daarna worden ze naar een lokale verwerker getransporteerd die ze verder bewerkt tot afmetingen die geschikt zijn voor chemische of mechanische verwerking of voor co-processing in de cementindustrie. Zie ‘Recycling’.

In het geval er zo weinig mogelijk bewerking ter plekke dient plaats te vinden, kan Decom North ook het exceptionele transport van de hele bladen organiseren.

Bladen ontmantelen

Voor het verwerken van de windmolenbladen kunnen verschillende technieken ingezet worden. Decom North verkleind de bladen met een hydraulische schaar of een cirkelzaag. Beide technieken hebben voor- en nadelen. Denk hierbij aan veiligheidsrisico’s en de impact op de omgeving en het milieu. Een nieuwe techniek waar momenteel mee geëxperimenteerd wordt is waterstraal snijden.

Voor aanvang van een ontmantelingsproject beoordeelt Decom North samen met de klant welke techniek het meest geschikt is door de uitvoering van een risico- en omgevingsanalyse.

Slopen van fundatie

Bij het slopen van funderingen gelden verschillende eisen met betrekking tot gehele of gedeeltelijke verwijdering. In sommige gevallen dient de fundatie slechts tot op zekere diepte onder de bovenrand van het terrein gesloopt te moeten worden. De reden voor gedeeltelijke sloop is een andere interpretatie van de eis “herstel in de oorspronkelijke staat”.

Bij het slopen van de fundatie moet onderscheid worden gemaakt tussen een standaard vlakke fundering (met of zonder drijfvermogen bescherming) en een paalfundering. Paalfunderingen zijn qua structuur vergelijkbaar met standaard vlakke funderingen, maar paalfunderingen staan ​​niet direct op de grond, maar rusten op palen die eerder in de grond zijn gestoken.

Binnen Decom North organiseert sloopbedrijf Beelen de ontmanteling van de fundatie. Deze wordt gedemonteerd met behulp van een graafmachine. Hiervoor wordt eerst de fundatie gebroken met een hydraulische beitel en worden de blootliggende fragmenten vervolgens uitgebaggerd. Door de trillingen tijdens het beitelen kan het wapeningsstaal relatief eenvoudig van het beton worden gescheiden, of is het bij het graven al overwegend afzonderlijk aanwezig.

Het wapeningsstaal en beton worden apart naar verwerkingslocaties vervoerd voor verdere terugwinning of recycling. Nehlsen Group richt zich hierbij op het recyclen van alle metalen en onder de regie van Lubbers Logistics Group worden de transportactiviteiten uitgevoerd.

Het team dat de sloopwerkzaamheden en afvalscheiding uitvoert zal zich naast het beschikbaar stellen van geschikt materieel en bevoegd personeel, onder meer bezighouden met de volgende de volgende activiteiten:

  • Uitvoeren locatie gebonden risicobeoordeling
  • Logistieke maatregelen voor de voorbereiding en uitvoering van afvalverwerking
  • Controleren van aanwezigheid van schriftelijke sloopinstructies
  • Organiseren van vergunningen en naleving vergunningsmaatregelen
  • Naleven van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
  • Verificatie en naleving van voorgeschreven beschermingsmaatregelen
  • Afgifte van gekwalificeerde verwijderingsbewijzen en weegbonnen
  • Coördinatie tussen de betrokken stakeholders