Chemport Europe

Chemport Europe is de naam van het groene chemie-ecosysteem in Noord-Nederland. Het bestaat uit twee geïntegreerde chemieclusters in Delfzijl en Emmen, een groot kenniscluster rond de universiteiten in Groningen en recycling expertise rondom Heerenveen. Binnen Chemport Europe werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden intensief samen om hun doelstelling te behalen: Europese koploper worden op het gebied van groene chemie in Europa.

Om de chemische industrie te verduurzamen, is duurzame energie en een goede infrastructuur een vereiste. Noord-Nederland kan dit bieden, de volgende factoren zijn namelijk aanwezig:

  • Lokale beschikbaarheid van groene grondstoffen en bioraffinage-capaciteiten (bijvoorbeeld suiker)
  • Directe aansluiting op offshore wind voor duurzame energie
  • Geïntegreerde chemische productieclusters
  • De zeehaven van Delfzijl voor import en export
  • Sterke R&D-capaciteiten en human capital
  • Gezamenlijke – door de overheid ondersteunde – duidelijke ambitie
  • Dit maakt het the place to be voor koplopers in de chemische industrie.

Vanuit Chemport Europe wordt onder andere ondersteuning geboden aan bedrijven die hun ambities op het vlak van verduurzaming vorm willen geven. Dit gebeurt door kennissessies, netwerkbijeenkomsten en het delen van inspirerende voorbeelden.

Daarnaast is er extra aandacht voor duurzame grondstoffen zoals polymeren en andere vezelversterkte kunstoffen (composieten). Deze grondstoffen, die uit de verwerking van windmolenbladen zijn overgebleven, worden binnen Chemport Europe verder onderzocht op de mogelijkheden voor hergebruik.

Kijk voor meer informatie over Chemport Europe op www.chemport.eu