Demontage & logistiek

De demontage en bijbehorende logistieke activiteiten worden uitgevoerd door specialisten. Wanneer het gaat om de ontmanteling van windturbines kan de demontage en logistiek uitgevoerd worden door Mammoet Nederland, Buss Wind Services en Lubbers Logistics Group. Voor de ontmanteling van windturbines op zee worden momenteel gesprekken gevoerd met verschillende servicebedrijven. De havenactiviteiten die onderdeel zijn van de offshore ontmanteling worden uitgevoerd door Buss Terminal Eemshaven en DHSS.

Momenteel worden gesprekken gevoerd met rederijen over het type schip dat gebruikt zal worden en de methode van ontmanteling. Het offshore demontageteam zal dus worden uitgebreid. Het volledig verwijderen van de monopiles van de zeebodem is namelijk een tijdrovende bezigheid waar grote krachten gebruikt worden. Hierbij is het ook van belang wat de regelgeving vereist. Er hebben zich in het verleden namelijk situaties voorgedaan waarbij de monopiles zijn afgesneden en er dus een deel van de monopile achterblijft. Mogelijk wordt het wettelijk verplicht gesteld dat de fundering volledig wordt verwijderd.

Het demontageteam zal zich naast het beschikbaar stellen van geschikt materieel en bevoegd personeel, onder meer bezighouden met:

  • Controleren van aanwezigheid van schriftelijke demontage- of verhuisinstructies
  • Uitvoeren locatie gebonden risicobeoordeling
  • Uitvoeren van routeonderzoeken en naleving onderzoeksuitkomsten
  • Opstellen van kraan- en transportplannen
  • Organiseren van vergunningen en naleving vergunningsmaatregelen
  • Naleven van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
  • Verificatie van naleving van voorgeschreven beschermingsmaatregelen
  • Leveren van en controle op de permanente aanwezigheid van de supervisor
  • Coördinatie tussen de betrokken stakeholders