Milieu en locatieherstel

Tijdens de ontmanteling van de windmolen op land worden de risico’s voor aantasting van de bodem en grondwater vooraf in kaart gebracht. Organisatorische en technische maatregelen worden gedefinieerd en de naleving van deze maatregelen wordt tijdens de ontmanteling gecontroleerd.

Het gaat hierbij o.a. om de omgang met gevaarlijke stoffen en controles op voertuigen zoals vrachtwagens, kranen en andere machines op lekkage met betrekking tot smeermiddel- en brandstofverlies. Decom North bespreekt de mogelijkheden tot CO2-uitstoot besparende maatregelen vooraf met de opdrachtgever.

Herstel locatie

Na voltooiing van de ontmantelingsactiviteiten wordt ervoor gezorgd dat de percelen weer de natuurlijke bodem- en oorspronkelijke gebruiksfuncties vervullen. Hierbij wordt rekening gehouden met eisen ten aanzien van de eigenschappen van de bodem en de algemene bodemfunctie.

De voorbereidingen op de herinrichting begint met een beoordeling van de voormalige bouwvergunning en ontmantelingsvergunning. Mogelijk bevatten deze bijzondere eisen voor het verwijderen van windturbines en de inrichting van de omgeving.

Afhankelijk van de wensen en eisen van de opdrachtgever kan Decom North hier een rol in spelen. De verantwoordelijkheid voor herstel en herinrichting ligt echter bij de opdrachtgever en lokale autoriteiten.