Eemshaven

De Eemshaven

De Eemshaven is een overslaghaven, gelegen in de gemeente Het Hogeland in de provincie Groningen en is de grootste zeehaven van Noord-Nederland. Ze ligt aan de westelijke oever van de Eemsmonding, een zeearm waar de Eems uitstroomt in de Noordzee.

De haven ontwikkelt zich in rap tempo tot logistiek knooppunt in de West-Europese vaarroutes. Maar wat de Eemshaven echt een unieke haven maakt is, is dat de haven zich heeft gespecialiseerd als energiehaven. Het heeft zich namelijk als ‘energy hub’ sterkt ontwikkelt op het gebied van hernieuwbare en duurzame energie.

Zo zijn er drie grote energiecentrales aanwezig en komen er verschillende grotere stroomkabels aan land, waaronder uit Noorwegen. Deze kabels komen in de Eemshaven aan land voor de Nederlandse energievoorziening en om het datacenter van Google die er gevestigd is van energie te voorzien.

Cable Centre Eemshaven

De kennis en ervaring rondom de aanleg en het onderhoud van kabels in de regio Noord-Nederland is gebundeld in een samenwerkingsverband genaamd Cable Centre Eemshaven (www.cablecentre-eemshaven.com). CCE ondersteunt bedrijven bij het vinden van de beste oplossing voor kabelprojecten. Er worden specialistische trainingen en opleidingen op het gebied van Installatie, onderhoud en reparatie van stroomkabels geboden. Ook kunnen de servicebedrijven binnen de stroomkabel industrie bij CCE terecht voor hun opslag-, test- en onderhoudsbehoeften.

Windenergie

Waar mensen de Eemshaven misschien wel het meeste van kennen is de actieve rol die de haven speelt binnen de windenergie. Naast het feit dat het grootste Nederlandse windpark op land er is gevestigd, speelt de haven ook een prominente rol in de ontwikkeling van windparken op zee tijdens de bouw en het daaropvolgende onderhoud van de windturbines.

De Eemshaven is geografisch gunstig gelegen voor de offshore windactiviteiten op de Noordzee. Bovendien voldoet de Eemshaven aan alle maritieme eisen. Om de snel bewegende sector van offshore wind te bedienen, is de Eemshaven een knooppunt geworden voor offshore windparken, vooral in het Duitse aangrenzende deel van de Noordzee.

De afgelopen jaren is de Eemshaven het decor geworden voor grootschalige activiteiten op het gebied van montage en verzending van windturbines. Vanuit de Eemshaven werden monopiles, transition pieces, convertor stations, windturbinebladen en veel meer materialen naar de verschillende offshore windparken gebracht.

Ontmanteling

Voor de ontmantelingsactiviteiten is het belangrijk dat de haven goed gepositioneerd is ten opzichte van de offshore windparken op de Noordzee. De Eemshaven ligt gunstig ten opzichte van de windparken in de noordelijke, noordoostelijke en westelijke Noordzee. Dit zijn zowel Nederlandse als Duitse windparken.

De Eemshaven heeft ook een geschikte infrastructuur. Zo zijn de lokale wegen voorbereid op het vervoer van lange en zware onderdelen en biedt de directe regio voldoende mogelijkheden voor tijdelijke opslag en verdere verwerking van de windturbine onderdelen. Na iets meer dan een half uur rijden bereik je de A7 die de noordelijke provincies aan Duitsland verbindt. Een goede aansluiting voor eventuele transporten van restproducten uit het verwerkingsproces.

In veel gevallen zal dit niet nodig zijn omdat de regio voldoende mogelijkheden biedt voor de verwerking van de windturbine onderdelen. Zo biedt Chemport Europe in Delfzijl bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden voor de chemische verwerking en hergebruik van thermoplasten en composieten.

Naast positionering en infrastructuur is het ook een vereiste dat de haven waar ontmantelingsactiviteiten plaatsvinden voldoet aan de maritieme eisen en het over geschikte faciliteiten op het gebied van de demontage van windturbines beschikt. De Eemshaven voldoet hieraan.

De ontmantelingsactiviteiten zullen binnen de Eemshaven plaatsvinden in de Beatrix- en Julianahaven. Deze havens hebben lange en brede kades met een diepgang tot 11 meter. Tevens kan een 220 meter lange zwaarlastkade (30 ton per m2) geboden worden. Aan beide kades kunnen lange vaartuigen met een aanzienlijke diepgang zich direct voor de kade te positioneren.

De terminals binnen deze havens zijn verhard en geschikt voor tijdelijke opslag en handling van zware objecten. Zware havenkranen, reachstackers, SPMT’s en heftrucks zijn aanwezig om de bladen, nacelles, torendelen en fundaties te hijsen en binnen de terminal te verplaatsen.

Voor de demontage werkzaamheden zijn specifieke gebieden aangewezen waar de verwerking op een veilige manier plaatsvindt. De materialen worden na de eerste verwerking direct naar de recyclingbedrijven in de nabije regio gebracht.

Kijk voor meer informatie over de Beatrix- en Julianahaven op de website van Groningen Seaports: www.groningen-seaports.com