Project management

Project management

De ontmanteling van een windturbine dient vooraf goed gepland te worden en systematisch te worden uitgevoerd. Dit bespaart onverwachte vertragingen en extra kosten. Deze voorbereiding is ook belangrijk om de risico’s die bij de ontmantelingsactiviteiten kunnen optreden te beperken.

Decom North biedt projectmanagement en de uitvoerende dienstverlening voor het volledige ontmantelingsproces. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende afzonderlijke processtappen:

 • Evaluatie en onderzoek van de windturbine(s)
 • Planning van de ontmanteling en verwijdering
 • Aanbesteding en toekenning werkzaamheden
 • Formele vastlegging taken en verantwoordelijkheden
 • Risicoanalyses
 • Werkvoorbereidingen
 • Uitvoering ontmantelingswerkzaamheden
 • Evaluatie en eindbeoordeling

Om het project goed te kunnen voorbereiden is het belangrijk om vooraf duidelijk te hebben hoe de taken- en verantwoordelijkheden verdeeld zijn. Decom North maakt tijdens het begeleiden van het ontmantelingsproject op basis van verantwoordelijkheden de volgende onderverdeling:

 • Eigenaar van de windturbine(s)
 • Demontage- & logistieke dienstverlener
 • Dienstverlener van sloopwerkzaamheden
 • Afvalverwerker & recyclingbedrijf
 • Maritieme aannemer
 • (Haven-) autoriteiten

Hoofdverantwoordelijke

De eigenaar van de windturbine is eindverantwoordelijk voor de uit te voeren buitengebruikstellings- en ontmantelingsactiviteiten. Vaak is er een werkmaatschappij aanwezig of speciaal opgericht voor het ontmantelingsproject. De werkmaatschappij is meestal de uitvoerende tak van een eigenaarsbedrijf (en in sommige gevallen hetzelfde bedrijf), dat verantwoordelijk is voor de planning, monitoring en verwijdering.

Indien er geen werkmaatschappij aanwezig is of niet over eigen expertise beschikt, kunnen deze taken aan het projectteam van Decom North worden overgedragen. De verantwoordelijkheid blijft echter bij de eigenaar van de windturbine.

Kortom, Decom North kan het volledige projectmanagement voor u verzorgen!